Zapraszamy na muzeum.krosno.pl oraz Facebook
 
Działalność naukowo - badawcza

Działalność merytoryczna działu to inwentaryzacja zbiorów. W 1977 r. założono nowe księgi inwentarzowe, do których wpisane są wszystkie muzealia znajdujące się w Dziale. Informacje zawarte na kartach katalogowych, jak i dostępna literatura, są bazą do opracowywania różnych publikacji popularnonaukowych (artykuły prasowe, foldery, katalogi zbiorów).

 
Muzeum lamp naftowych w Krośnie
Lampa naftowa © 1977 - 2021
 
 
 
.