Zapraszamy na muzeum.krosno.pl oraz Facebook
 
Działalność wystawiennicza

Zgromadzone muzealia są prezentowane od początku istnienia Muzeum na wystawach stałych. W miarę rozwoju Muzeum i przybywania eksponatów  Dział organizował liczne wystawy czasowe w różnych instytucjach kulturalnych w kraju i za granicą. Niejednokrotnie eksponaty (świeczniki, lampy naftowe) uzupełniały wystawy sprowadzane z innych instytucji jak również uświetniały imprezy organizowane w muzeum.

Na stałych wystawach historia oświetlenia była zawsze prezentowana przy pomocy najwartościowszych eksponatów. Pośród przedstawianych rodzajów oświetlenia  dominowało oświetlenie naftowe, ze szczególnym wskazaniem na osobę Ignacego Łukasiewicza.  Do 1987r. ekspozycja stała uwzględniała historię przemysłu naftowego, poprzez prezentację dawnych urządzeń wiertniczych, współczesnych modeli szybów, rafinerii i narzędzi. Urozmaicała ją makieta pierwszej kopalni ropy naftowej w Bóbrce według stanu istniejącego za życie Ignacego Łukasiewicza oraz liczne fotografie. Pierwsza stała wystawa zatytułowana „Lampy naftowe i pamiątki związane z Ignacem Łukasiewiczem oraz przemysłem naftowym”, czynna była w latach 1959-1978.

W pierwszej połowie 1979 roku dokonano poszerzenia stałej ekspozycji poprzez wprowadzenie nowych obiektów. Ta wystawa funkcjonowała do 30.06.1987 r. Od 7.08.1987 r. do 30.04.1992 r.  wystawa krośnieńskiej kolekcji lamp, z powodu remontu kapitalnego budynku  macierzystego mieściła się w trzech pomieszczeniach Muzeum Braterstwa Broni w Dukli. Po  częściowym  zakończeniu prac remontowych  dnia 1.06.1992 r. ponownie uruchomiono wystawę lamp naftowych w Krośnie, która była czynna do 31.12.1995 r.

Po całkowitym zakończeniu remontu kapitalnego w dniu 1.06.1996 r. otwarto nową stałą ekspozycję „Historii oświetlenia”, która  jest prezentowana do dnia dzisiejszego i uzupełniana  pozyskiwanymi eksponatami. Rozmieszczona jest w sześciu salach wystawowych o łącznej powierzchni 201 m ² . Wystawa ta prezentuje w układzie chronologicznym najbardziej popularne źródła światła, jakich używano na przestrzeni wieków –  łuczywo, świece, lampy oliwne i olejne, gazowe, naftowe, spirytusowe, benzynowe, acetylenowe i elektryczne. Najchętniej oglądany fragment  wystawy stanowi kolekcja lamp naftowych. Większość  zabytków wyeksponowanych jest w obszernych gablotach, dostosowanych kształtem do zabytkowych wnętrz o sklepieniach kolebkowych z lunetami. Ekspozycję urozmaicają aranżacje wnętrz mieszkalnych z przełomu XIX i XX wieku oraz pamiątki po Ignacym Łukasiewiczu, wynalazcy lampy naftowej i twórcy polskiego przemysłu naftowego.

 
Muzeum lamp naftowych w Krośnie
Lampa naftowa © 1977 - 2021
 
 
 
.