Zapraszamy na muzeum.krosno.pl oraz Facebook
 
 
W Kręgu światła lampy naftowej nagrodzona Sybillą 2002
 
Ignacy Łukasiewicz
Ignacy Łukasiewicz

IGNACY ŁUKASIEWICZ (1822 – 1882)

8.03.1822 r. Urodził się w Zadusznikach koło Mielca.

1836 -1845 r. Praktykował i był pomocnikiem w aptekach w Łańcucie i Rzeszowie.

1845 -1846 r. Brał udział w organizowaniu spisku patriotycznego w Rzeszowie.

1846 – 1847 r. Był więźniem politycznym.

1848 – 1850 r. Pracował jako prowizor w aptece „Pod Gwiazdą” Piotra Mikolascha we Lwowie.

1850 – 1852 r. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

1852 r. Był studentem Uniwersytetu Wiedeńskiego, na którym otrzymał dyplom magistra farmacji.

1852 -1853 r. Ponownie podjął pracę w aptece „Pod Gwiazdą”, gdzie wraz z Janem Zehem prowadził badania nad destylacją ropy naftowej i wydzieleniem z niej nafty zdatnej do celów oświetleniowych.

1852 -1853 r. Według jego wskazówek Adam Bratkowski wykonał prototyp pierwszej lampy naftowej, kaganka naftowego z przeznaczeniem do celów laboratoryjnych.

07.1853 r. Oświetlenie przy użyciu lamp naftowych sal szpitala „u Pijarów” we Lwowie.

1854 r. Dzierżawił i prowadził aptekę w Gorlicach.

1854 r. Założył z Tytusem Trzecieskim kopalnię „oleyu skalnego” w Bóbrce koło Krosna na ziemi należącej do Karola Klobassy.

1856 r. Utworzył wraz z Tytusem Trzecieskim destylarnię ropy naftowej w Ulaszowicach koło Jasła.

1857 – 1870 r. Dzierżawił i prowadził aptekę w Jaśle. 1859 r. Prowadził aptekę w Brzostku.

15.05.1859 r. Przystąpił do spółki naftowej z braćmi Eugeniuszem i Apolinarym Zielińskimi.

1861 r. Zawiązał wraz z Tytusem Trzecieskim i Karolem Klobassą spółkę naftową mającą na celu eksploatację złóż naftowych.

1861 – 1865 r. Uruchomił destylarnię i rafinerię w Polance koło Krosna.

1868 – 1874 r. Założył kolejne spółki mające na celu eksploatację pokładów naftowych w miejscowościach Ropianka, Podgórzyna i Ropa.

1881 r. Był właścicielem bądź udziałowcem kopalń ropy naftowej w miejscowościach: Smereczna, Nowosielce Gniewoszowe, Uherce Mineralne, Solina.

1865 – 1882 r. Mieszkał w zakupionym majątku w Chorkówce gdzie prowadził własną rafinerię. Był zaangażowany we wszechstronną działalność społeczną, gospodarczą i polityczną. Piastował stanowisko radnego Rady Powiatowej w Krośnie oraz posła na Sejm Krajowy we Lwowie. Był założycielemrackie Kasy" w Europietytucji ubespieczeniowych jednej z pierwszych w Europie instytucji ubezpieczeniowych dla rolników „Brackie Kasy”.

7.01.1882 r. Po krótkiej chorobie zmarł w Chorkówce i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Zręcinie.

 
Muzeum lamp naftowych w Krośnie
Lampa naftowa © 1977 - 2021
 
 
 
.