Zapraszamy na muzeum.krosno.pl oraz Facebook
 
Konferencje

Inna forma działalności oświatowej to organizacja konferencji popularnonaukowych  w kolejne rocznice zapalenia pierwszej lampy naftowej (1978, 1988, 1993, 2003) bądź poświecone pamięci Ignacego Łukasiewicza (1982, 1986 ).  Na konferencjach tych wygłaszano referaty omawiające rolę Ignacego Łukasiewicza w rozwoju polskiego przemysłu naftowego i historii oświetlenia. Tematykę tę omawiali pracownicy z innych polskich muzeów (Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, Muzeum Okręgowe w Koninie, Muzeum Farmacji w Krakowie) i muzeum krośnieńskiego - Danuta Janowska, Andrzej Kosiek, Maria Twaróg. Zawsze były prezentowane  instytucje związane bezpośrednio z przemysłem naftowym jak również zapraszano osoby interesujące się tym problemem prywatnie (prof.  dr hab. Jerzy W. Hołubiec).

Historia oświetlenia była często omawiana na licznych lekcjach muzealnych i odczytach, które opracowywali i wygłaszali pracownicy działu.

 
Muzeum lamp naftowych w Krośnie
Lampa naftowa © 1977 - 2021
 
 
 
.