Zapraszamy na muzeum.krosno.pl oraz Facebook
 
Lampki oliwne
Antyczne lampki oliwne

Lampki oliwne były używane w wielkich cywilizacjach Egiptu, Mezopotamii i Egei, a także w Grecji i Rzymie. Do wyrobu knotów początkowo stosowano mech, później luźne pęki włókien roślinnych, np. lnu, papirusu, sitowia, które z czasem zaczęto wiązać w kilku miejscach.

Antyczna lampka składała się z okrągłego lub eliptycznego zbiornika na oliwę. Posiadała otwór wlewowy i jedną lub kilka tulejek na knot oraz uchwyt, często w kształcie uszka, zawieszano ją pod sufitem, przeważnie na łańcuszkach. Przez wiele wieków zasada konstrukcji lamp olejnych nie ulegała zmianom. Od najdawniejszych czasów knot umieszczano na powierzchni oleju, który wypełniał otwarty lub zasklepiony zbiornik.

Ostatnie lata miały duży wpływ na wzbogacenie wiedzy dotyczącej źródeł światła stosowanych w pradziejach na terenie Europy Środkowej. Opierając się na wynikach badań archeologicznych, można domniemywać, iż w okresie około 5 tysięcy lat p.n.Ch., oświetlenie tłuszczowe, nie było przypisane wyłącznie terenom starych cywilizacji śródziemnomorskich. Dowodem na to jest znalezisko z Żerkowa, koło Krakowa. Odkryto tam wczesno-neolityczne małe naczynie wykonaną z gliny z niewielkim otworem. Forma tegoż naczynia pozwala domniemywać, że pełniło ono funkcję lampki, do której najprawdopodobniej używano tłuszczu zwierzęcego. Lampki tłuszczowe z upływem czasu ulegały modernizacji, i tak od naturalnych zagłębień skalnych i prymitywnych naczyń glinianych ewaluowały w epoce brązu do małych dzieł sztuki zdobniczej.

Antyczne lampki

Różne formy antycznych lampek

 
 
Muzeum lamp naftowych w Krośnie
Lampa naftowa © 1977 - 2021
 
 
 
.