Zapraszamy na muzeum.krosno.pl oraz Facebook
 
Lampy elektryczne

Kolejna rewolucja w oświetleniu dokonała się w połowie XIX wieku, kiedy wynaleziono lampę elektryczną. Wszystkie wcześniej omówione rodzaje oświetlenia zaczęły stopniowo tracić na znaczeniu. Do zbudowania pierwszej lampy elektrycznej wykorzystano zjawisko bardzo jasno świecącego łuku elektrycznego, powstającego między dwoma elektrodami węglowymi. Lampy takie nazywały się lampami łukowymi (węglowymi). Pierwsze lampy łukowe były bardzo drogie, a szybko zużywające się elektrody węglowe czyniły je niepraktycznymi. Pod koniec I połowy XIX wieku podjęto w różnych krajach próby skonstruowania urządzenia, którego włókno żarowe świeciłoby pod wpływem przepływającego przez nie prądu elektrycznego. Było wiele pomysłów w tej dziedzinie. W pełni użyteczną żarówkę wynalazł w 1879 roku w laboratorium Menlo Park (USA) Thomas A. Edison (1847-1931). Skonstruował on żarówkę z włóknem węglowym, świecącą przez kilkadziesiąt godzin. W 1882 roku zbudowano pierwszą elektrownię w Nowym Jorku. Zapewniała ona prąd do zapalenia 10 tysięcy żarówek. W XX wieku żarówka była stale udoskonalana. Początkowo badania miały na celu przedłużenie jej żywotności. Obecnie kładzie się nacisk na uzyskanie doskonałej barwy światła, w zależności od potrzeb jego zastosowania w najnowszych rozwiązaniach technicznych. Nowoczesne żarówki elektryczne mają spiralne włókno z wolframu umieszczone wewnątrz hermetycznej bańki, która może być odpowietrzona (żarówka próżniowa) lub wypełniona gazem obojętnym (żarówka gazowana). Kolor emitowanego przez nie światła zależy od wprowadzonego do ich wnętrza gazu (lampy neonowe, lampy sodowe). W 1959 roku została skonstruowana żarówka halogenowa, która oprócz gazu obojętnego zawierała domieszkę halogenu (jodu). Daje ona mocne, białe światło. Producenci opracowują jarzeniówki ksenonowe, wytwarzające światło prawie identyczne z naturalnym światłem słonecznym. Być może podstawą oświetlenia w przyszłości będzie zjawisko elektroluminescencji, które spowoduje, że ściany i sufit pomieszczeń będą świecić. Doskonalone przez stulecia sposoby oświetlenia sprawiły, że dzisiaj całe ulice i budynki można oświetlić jednym naciśnięciem wyłącznika.

 
Muzeum lamp naftowych w Krośnie
Lampa naftowa © 1977 - 2021
 
 
 
.