Zapraszamy na muzeum.krosno.pl oraz Facebook
 
Pierwsze świece
Dawna metoda odlewania świec

W wyniku postępu cywilizacyjnego i okoliczności związanych z brakiem na niektórych terenach odpowiedniego paliwa, jakim były tłuszcze roślinne powstaje świeca. Pierwsze świece woskowe prawdopodobnie pojawiły się u Etrusków w II wieku p.n.Ch. Wywodzą się od pochodni pokrytej warstwą wosku pszczelego. W starożytnej Grecji i Rzymie, obfitujących w tanią oliwę z oliwek, świece nie znalazły zastosowania. Rozwój świecy woskowej nastąpił w czasach wczesnego chrześcijaństwa w krajach ubogich w oliwę, tj. w zachodniej i środkowej Europie. Do końca X wieku świece wytwarzano głównie na potrzeby Kościoła i bardzo zamożnych warstw społecznych. W X wieku pojawiła się świeca wykonana z łoju zwierzęcego, zwana łojówką. Była tańsza od woskowej, ale dostarczała światło gorszej jakości. Świeca stearynowa została wprowadzona w 1825 roku a pod koniec XIX wieku, wraz z rozpowszechnieniem się destylacji ropy naftowej i otrzymywaniem parafiny, pojawiły się świece parafinowe. Obecnie najczęściej używane są świece kompozycyjne z knotem bawełnianym.

Najstarsza metoda produkcji świec, zwana maczaniem, stosowana była do domowego wyrobu świec jeszcze w XIX wieku. Polegała ona na wielokrotnym zanurzaniu knota, w ogrzanej, płynnej masie woskowej. Czynność tę wykonywano do chwili, kiedy w wyniku krzepnięcia kolejnych warstw świeca osiągnęła odpowiednią grubość.

Oświetlenie świecowe było popularne aż do początku XX wieku.

 
Muzeum lamp naftowych w Krośnie
Lampa naftowa © 1977 - 2021
 
 
 
.