Zapraszamy na muzeum.krosno.pl oraz Facebook
 
Prace nad lampą olejną
Zbiornika na paliwo umieszczony
powyżej płomienia.
Lampa olejna. Niemcy ok. 1840r.

II połowa XVI to okres wzmożonej pracy nad udoskonalaniem lampy olejnej. Innowacja polegała na umieszczeniu zbiornika na paliwo powyżej płomienia, co powodowało równomierne i efektywne spalanie. Kolejna modernizacja przypada na 1784 rok i związana jest wynalazkiem Aimé Arganda. Skonstruowany przez niego palnik z knotem taśmowym, zwiniętym w rurkę i umieszczonym w takiej obudowie by możliwe było doprowadzenie powietrza nie tylko od zewnętrznej, ale również od wewnętrznej strony knota. Dodatkowym ulepszeniem był kominek szklany, który regulował ciąg powietrza oraz klosz o kształcie kopulastym. Modyfikacje te kilkakrotnie zwiększyły siłę światła. Takie lampy nazywano „astralnymi”.

Zasadniczą wadą lamp olejnych z bocznym zbiornikiem był cień padający od zbiornika, który był możliwy do wyeliminowania, tylko wtedy, gdy lampa zwieszona była przy ścianie (kinkiet). Dopiero w roku 1800 zegarmistrz Guillaume Carcel skonstruował mechaniczną lampę olejną. Umieścił on zbiornik z paliwem pod palnikiem Arganda, a olej tłoczony był za pomocą pompki tłokowej napędzanej mechanizmem zegarowym. Z kolei w roku 1837 francuski konstruktor Franchot zastąpił mechanizm z lampy Carcela mechanizmem moderatorowym. W lampach tego typu paliwo dostarczane było za pomocą ruchomego tłoka ściskanego przez sprężynę.

 
Muzeum lamp naftowych w Krośnie
Lampa naftowa © 1977 - 2021
 
 
 
.