Zapraszamy na muzeum.krosno.pl oraz Facebook
 
Publikacje

Dział może pochwalić się trzema publikacjami książkowymi. Są to katalogi  prezentujące najbardziej wartościowe lampy naftowe. Pierwszy, zatytułowany „Lampy naftowe ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Krośnie” został wydany w 1982r., wznowiony w 1990r. a opracowali go Danuta Janowska i prof. Mieczysław Wieliczko. Następne dwa  prezentują wybrane lampy naftowe ze zbiorów Muzeum w Bóbrce i krośnieńskiego. Wydane zostały w 1990r. ( „Lampy naftowe ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Krośnie i Muzeum – Skansenu Przemysłu Naftowego im. I. Łukasiewicza w Bóbrce”, tekst-M. Twaróg) i w  2001r. ( katalog – album „W kręgu światła lampy naftowej”, praca zbiorowa). Za to ostatnie wydawnictwo  muzeum otrzymało w 2002 roku I nagrodę w ramach konkursu na „Wydarzenie muzealne roku-SYBILLA 2002” w kategorii „publikacje”.

Lampy naftowe są także tematem licznych pocztówek  prezentujących ziemię krośnieńską.  Nie można pominąć pięknych kalendarzy ściennych z lampami naftowymi wydawanymi w latach 1981-1984. Obiekty prezentowane na tych wydawnictwach były typowane i opatrzone naukowymi informacjami opracowanymi  przez  D. Janowską

Obecnie działalność merytoryczna działu skupia się na uzupełnianiu  naukowych informacji o zgromadzonych obiektach na podstawie literatury otrzymywanej od zagranicznych kolekcjonerów. Współpraca ta z chwilą pojawienia się albumu „W kręgu światła lampy naftowej” bardzo się ożywiła. Liczna korespondencja prowadzona drogą wirtualną pozwala na bezpośrednią wymianę wiedzy w tej dziedzinie, tak dotychczas ubogiej w różne publikacje fachowe.

 
Muzeum lamp naftowych w Krośnie
Lampa naftowa © 1977 - 2021
 
 
 
.