Zapraszamy na muzeum.krosno.pl oraz Facebook
 
 
W Kręgu światła lampy naftowej nagrodzona Sybillą 2002
 
Sala 2
Rozwój oświetlenia naftowego
Fragment wnętrza
z mieszczańskimi meblami
z czasów współczesnych Łukasiewiczowi

Osiągnięcia w technice w 2. połowie XIX wieku, między innymi otrzymanie nafty z ropy naftowej i jej zastosowanie do celów oświetleniowych, spowodowały rozwój  oświetlenia naftowego. Duże zasługi w tej dziedzinie przypisuje się Polakowi Ignacemu Łukasiewiczowi (1822 - 1882). Pierwsze lampy naftowe wykonane według jego pomysłu oświetliły Szpital Główny we Lwowie w dniu 31 lipca 1853 roku. Łukasiewicz w latach 1854-1882 mieszkał w okolicach Krosna, gdzie przyczynił się do powstania polskiego przemysłu naftowego – wydobywczego i przetwórczego. Związki Łukasiewicza z Krosnem dokumentują prezentowane  muzealia. Wśród nich najcenniejszymi są - album z 60. fotografiami i srebrny medal , wydane w 1878 roku w 25. rocznicę zapalenia pierwszej lampy naftowej. Prezentowany fragment wnętrza z mieszczańskimi meblami z czasów współczesnych Łukasiewiczowi uzupełniono lampami stołowymi i wiszącymi.

Obok planszy z biogramem Łukasiewicza ustawiono współczesny model pierwszej lampy naftowej i parę stojących lamp naftowych skonstruowanych na bazie świeczników rokokowych, używanych w przeszłości  przez rodzinę I. Łukasiewicza.

Jedyne w swoim rodzaju zbiory lamp naftowych
nie tylko w Polsce ale i w Europie

Muzeum Podkarpackie w Krośnie posiada w swoich zbiorach efektowną kolekcję lamp naftowych, która stanowi jedyne w swoim rodzaju zbiory nie tylko w Polsce ale i w Europie. Reprezentują one różne etapy rozwoju oświetlenia naftowego. Pochodzą z czołowych wytwórni światowych, przeważnie austriackich i niemieckich. Lampy powstały w polskich fabrykach są nieliczne. Informacje umieszczane obok lamp czy gablot z lampami zawierają dane dotyczące firmy danego palnika bądź nazwę palnika. Wskazanie właściwego producenta lampy nie jest możliwe, ponieważ obiekty te nie posiadają sygnatur odnoszących się do całości. Na tarczy pokrętła regulującego wysokość knota w palniku znajduje się znak graficzny producenta palnika. Jednak palniki często zmieniano, bo ulegały przepaleniu.

Prezentowane w tej sali lampy naftowe powstały w 2. połowie XIX wieku. Cechuje je eklektyczna dekoracja i kształt (puchar, puszka, amfora). Wykonane są ze stopów metali, porcelany, fajansu i szkła. Wyróżniają się barwne korpusy fajansowe określane mianem majolikowych ze względu na kolorystykę i bogatą ornamentykę. Kopulaste i tulipanowate klosze, osadzone na mosiężnych obręczach, wykonane są ze szkła barwnego i bezbarwnego.

Para stojących lamp naftowych

Para stojących lamp naftowych skonstruowanych na bazie świeczników rokokowych, używanych w przeszłości  przez rodzinę I. Łukasiewicza.

 
Efektowna kolekcja lamp naftowych

Lampty pochodzące z czołowych wytwórni światowych, przeważnie austriackich i niemieckich. Cechuje je eklektyczna dekoracja i kształt (puchar, puszka, amfora). Wykonane są ze stopów metali, porcelany, fajansu i szkła.

 
Fragment wnętrza

Fragment wnętrza z mieszczańskimi meblami z czasów współczesnych Łukasiewiczowi

 
Lampy naftowe powstały w 2. połowie XIX wieku.

Kopulaste i tulipanowate klosze, osadzone na mosiężnych obręczach, wykonane są ze szkła barwnego i bezbarwnego.

 
 
Muzeum lamp naftowych w Krośnie
Lampa naftowa © 1977 - 2021
 
 
 
.