Zapraszamy na muzeum.krosno.pl oraz Facebook
 
 
W Kręgu światła lampy naftowej nagrodzona Sybillą 2002
 
W kręgu światła lampy naftowej
Sybilla jest corocznym konkursem
ogłaszanym i nadzorowanym przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Praca zbiorcza pod redakcją Jana Gancarskiego, Muzeum Podkarpackie w Krośnie oraz Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. I. Łukasiewicza w Bóbrce, Krosno 2001, s. 322, ilustracje barwne 227, wym. 27 x 23,5 x 2,5 cm, album dwujęzyczny (polski i angielski), zawierający teksty o historii oświetlenia, zastosowaniu nafty, historii przemysłu naftowego na ziemiach polskich, roli farmaceuty i naftowca Ignacego Łukasiewicza oraz artystyczne fotografie lamp naftowych ze zbiorów Muzeum Podkarpackiego w Krośnie, najobszerniejsza polska publikacja dotycząca tego tematu.

 
Muzeum lamp naftowych w Krośnie
Lampa naftowa © 1977 - 2021
 
 
 
.